12.DÜNYA MANDA KONGRESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTIK.

12 Dünya Manda kongresi 18-20 Eylül tarihleri arasında İstanbul da Yapıldı.Dünya Federasyonu her üç yılda bir Dünyanın çeşitli ülkelerinde manda yetiştiricileri konu ile ilgili öğretim üyelerini, araştırma araştırıcıları,kamu, özel kurum temsilcilerini ilgilileri manda üretim ve ilgili disiplinlerde bulgulari tecrübeleri deneyimlerini sunmak, çalışmalarını paylaşmak için Kongreler düzenlemektedir ,12.Dünya Manda Kongresi’ Tekirdağ Namık Kemal üniversitesi Zıraat Fakültesi zootekni Bölümü Biyometri Genetik Ana Bilim dalı Başkanı Prof.Dr.M.İhsan SOYSAL’ın Kongre başkanlığında İstanbul harbiye Askeri müze ve kültür sitesinde yapıldı.2016 yılında Kolombia nın Kartegene şehrinde yapılan 11 Dünya Manda kongresinde Dünya Manda Federasyonu Başkanlığına seçilen Prof.Dr.M.İhsan SOYSAL ın bildirdiğine göre Kongreye 26 ülkeden 120 yabancı bilim insanı 104 Ülkemiz ilgili paydaşlarını katıldığı ve 120 sözlü bildiri ve 140 poster bildiri sunmuşlardır .Kongrede 10 alanında uzman bilim insanları Manda ve ürünlerine dair bildiriler sunmuştur.Kongrenin Doğu ile Batı ve Kuzey ile Güney arasında bir köprü sağlayarak manda üretimi, araştırma ve bilim toplulukları, ulusal ve uluslararası düzenleyici kurumlar, politika belirleyiciler ve tüketici kuruluşları ile ilgili önemli konuları ele aldığı ifade edilmiştır.12 Dunya manda kongresi teması “Dünya İçin Verimli Üretim”odağında Küresel ısınmanın, çevresel ve ekolojik bozulmanın, doğal kaynakların tükenmesinin, doğal ve insan kaynaklı tehlikelerin ve ekonomik krizlerin üretim yöntemlerimizi ve tüketimimizi etkilediğine, üretim sistemlerinde ve organizasyonlarda ve davranışlarımızda yeni stratejiler gerektirdiği ifade edilmiştir.
18 Eylül Günü saat 14.00 de yapılan açılış töreni kongre başkanı Prof.Dr . M.İhsan SOYSAl ın konuşması ile başlamıştır .Kongre açılışinda Tarım Orman bakanlığı tarımsal araştırmalar ve politikalar genel müdürü Özcan Kayacan ,Tekirdağ Namık kemal üniversitesi rektör yardımcısı Prof.Dr.Yılmaz Çakıcı.Türkiye damızlık Manda yetiştiricileri merkez birliği başkanı Hüseyin Yılmaz ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca açılış konuşmaları yapmıştır. Kongrenin ilk günü akşamı düzenlenen açılış kokteyli dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen paydaşları kaynaşıp tanışması için güzel bir ortam oluşturmuştur. Kongrenin ikinci günü akşamı yapılan genel kurulda bir sonraki 2021 de düzenlenecek olan 13 Dünya manda kongresinin çinde düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.
Manda araştırma Enstitisü ve 9. Asya manda Birliği başkanı Dr. Inderjeet Singh ,Lahor Veteriner ve Hayvancılık Bilimi Üniversitesi rektörü Prof.Dr. Talat N.Pasha.Brezilya Sao Paulo Üniversitesinden Prof.Dr.Jose Fernando Garcia,Tayland Khon Kaen Üniversitesinden Prof.Dr. Metha Wanapat,İtalya Napoli Federiko Universitesinden Prof.Dr.Giuseppe Campanile,Nepal de Rampur Tarım orman Üniversitesinden 10 Asya Manda birliği başkanı Prof.Dr. Bhuminand Devkota ve Dünya manda birliği genel sekreteri Dr.Antonio Borghese sunuları ile katılımcıları manda ve ürünlerine ilişkin Kongrenin ana teması ola: “Dünya İçin Verimli Üretim” çerçevesinde Fizyoloji,Üreme, Sağlık, Et ve Et Ürünleri,Süt ve Süt Ürünleri,Beslenme / Besleme, Genetik / Yetiştirme, Sürdürülebilir Üretim,Sosyo-ekonomik Hususlar, Yönetim konularında sunumlar gerçekleştirilmiştir ,Kongrede üç ayrı salonda 8 oturumda çeşitli konulardaki sununlar paydaşların katılımı ile paylaşılmıştır.Kongre öncesi 16-17 eylül tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner fakültesinde Prof.Dr.Serhat ALKAN yöneticiliğide Mandalarda Üreme problemleri ve suni tohumlama uygulamaları üzerine 20 katılımcı ile çalıştay da düzenlenmiştir,Kongre katılımcıları 21 Eylül de İstanbulda bulunan modern Manda İşletmelerine teknik gezi düzenlenmiştir .Teknik turun ilk durağında Silivri, Sinekli Köyünde, 1000 yetişkin manda bulunan ve sağım döner sistemli “Saray Mandıra” çiftliğini ziyaret edildi.
Daha sonra katılımcılar Çatalca, Danamandıra Merası,Çatalca, Örcünlü köyünde “Ferdi Özkan” manda çiftliği ziyaret edilerek manda sütü ve ürünlerinin üretim tesisleri incelenerek ülkemiz üreticilerinin Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen Manda üreticileri ile bilgi ve deneyimlerinin paylaşılması sağlanmış ardından Çatalca, Gümüşpınar Köyün de Ercan Taşdelen Manda işletmesi teknik gezi içeriğinde incelenmiştir.
Kongre 20 Eylül Akşamı Boğaziçi gezi vapurunda düzenlenen gala yemeği ile sonlandırılmıştır

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.27.30
WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.27.30 (1)

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.27.29

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.27.27

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.27.27 (2)

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.27.27 (1)

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.26.35

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.26.34

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.26.32

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.26.26

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.26.27

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.26.28 (1)

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.26.29 (1)

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.26.29

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.26.30 (1)

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.26.30

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.26.31 (1)

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.26.31

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.24.48

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.24.48 (2)

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.24.48 (1)

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.24.47

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.24.47 (1)

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.24.46

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.24.43

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.24.41

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.24.41 (1)

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.24.48

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.26.27

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.26.28 (1)

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.26.28

WhatsApp Image 2019-09-17 at 21.15.33 (1)

WhatsApp Image 2019-09-17 at 21.15.33

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.24.40

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.24.48 (2)

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.24.48 (1)

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.24.47

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.24.47 (1)

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.24.46

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.24.43

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.24.41

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.24.41 (1)

WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.24.40