ARABALI SÜT ÖLÇER TESLİM TÖRENİ

Bilindiği üzere ülkesel düzeyde yürütülen birinci 5 yılın tamamlanmış Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı projesinin bir alt bileşeni olarak İstanbul Halk Elinde Manda Islahı projesi birliğimizde 63 işletme 1855 Anaç manda ve 15 köy’de yürütülmektedir.
Projemizin başlangıç hedeflerinde öngördüğü üzere yüksek verimin yanında seleksiyon, erkek ve dişi bireylerin nitelikli olanlarının seçilmesi suretiyle yürütülmüştür. Bu proje süt verim ortalamasını daha önceki çeşitli proje toplantılarında hedef alındığı üzere 270 günde 1500 kg’ın üzerinde laktasyon veriminin çıkarmayı hedeflemiştir.
Sürü yönetimi maksadıyla hayvanların süt verim kayıtlarının ölçülmesi sürü ıslah programlarının en önemli temel öğesidir. Süt veriminin ölçülmesi için çeşitli pratikler ve standartlar konusunda Hayvan Kayıtları İçin Uluslararası Komite(ICAR;İnternational Commity for Animal Recording)öncülüğünde çeşitli standartlar geliştirilmiştir. Birinci 5 yılının tamamlandığımız ıslah projesinde ölçümlerimiz ölçekli kova ve benzeri aygıtlarla kimi zaman üreticilerin gözlem beyanına dayanan sistemle kayıt altına alınabilmektedir. Oysa sağım makinesi kullanan üreticilerimizin sağım makinalarına takılabilen süt ölçer aygıt kullanmaları halinde verimlerin hassas ve sürekli biçimde(halen sadece anaçların %10’unda diye bir süt kontrolü yapılabilmektedir) ilave iş gücü gereksinimi oluşturmadan hergün ölçülmesi mümkün olabilecektir.
Böyle uygulamayla toplam laktasyon verimi ve dolayısıyla bu verilere dayalı hayvan damızlık değerinin tespiti daha kesin hesaplanabilecektir. Seleksiyon ve ıslahın en önemli süreç olan süt veriminin doğru biçimde ölçülebilmesini teminen üye işletmelerimize şu anda makineli sağım yapan 20’yi aşkın işletmemize 30 adet her biri kdv dahil 550 Tl olan ekte resmi ve özellikleri sunulan süt ölçer aygıtını alabilmemiz için gerekli izinleri talep etmekteyiz. Bu kapsamda ilimiz projesinde dahil bireylerin üreticilerimizin %40’ı makineli sağım uygulamaktadır. Genel olarak sağım ve sağım hijyeni, makineli sağımın özendirilmesi konusunda proje uygulaması esaslarının talimatının 18/4 maddesinde belirtilen projede kayıtlı yetiştiricilerin eğitiminde kullanılmak üzere bir eğitim verilmesi, bu eğitime diğer çiftçilerimizin makineli sağıma geçmesinin özendirilmesi konulu bir eğitim çalışması yapılması amaçlanmaktadır.
Böyle bir eğitime bölgemizde gelişen hayvancılık pratikleri trendinde üreticilerimizin sağım güçlüğü ve benzeri nedenlerle mekanizasyon yokluğundan kaynaklanan çeşitli güçlüklerin yarattığı eleman temini güçlüğü ve zorluğu nedeniyle hayvancılık faaliyetlerini durdurma eğilimlerinin önlenmiş projenin amacı olan ıslah faaliyetlerini sürdürülebilir sürekliği sağlamış olacaktır. Sözü edilen eğitim çalışması ve bunun bir öğesi olan süt ölçer aygıtlarının alınabilmesi için gerekli izni saygı ve sevgile rimizle arz ederiz.
Prof.Dr.M.İhsan SOYSAL
İstanbul ili Halk elinde manda ıslahı Proje Lideri

3Q

4Q

6Q

2Q

1Q

7Q

8Q

9Q