MANDA YARIŞMASI SONUÇLARI

İSTANBUL MANDA FESTİVALİ DÜZENLENDİ

İstanbul
Arnavutköy ilçesi Nakkaş köyde Türkiyenın ilk manda festivali yapıldı.

Arnavutköy
Belediyesi tarafından Bölgede Türkiye Manda varlığının onda birini barındırması
nedeniyle önemli ekonomık potansiyeli bulunanTarım ve hayvancılığın yaşatılması
amacıyla düzenlenen 1. En güzel Manda Yarışması Nakkaş Mahallesi’nde
gerçekleştirildi.Bu Organizasyon İstanbul Manda Yetiştrirciler birliği ve
Arnavutköy belediyesi işbirliği ile gerçekleştirildi.

Nakkaş
Mahallesi’nde düzenlenen organizasyona; Çatalca Kaymakamı Dr. Nevzat Taşdan,
Arnavutköy Belediye Başkanı A.Haşim Baltacı,Tarım Bakanlığı Koruma Kontrol
Genel Müdür yardımcısı Ahmet KAVAK;Tarımsal araştırmalar genel müdürlüğü
Hayvancılık daire başkanı Bekir Ankaralı; Namık Kemal Üniversitesinden
Prof.Dr.M.İhsan SOYSAL olmak üzere Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşları,
meslek örgütleri, sektör temsilcileri ve çok sayıda davetli katılmıştır.Festivale
Tokat birlik başkanı Muzaffer Keser,Türkiye manda üreticileri merkez birliği
geçici başkanı  ve Diyarbakır birlik
başkanı Hüseyin Yılmaz;Balıkesir birlik başkanı Hakkı Pertek,Samsun birlik
başkanı İsmail Metin ,Afyon Birlik başkanı Ömer Kelem;Tekirdağ Manda
yetiştirciler birliği başkanlar ve civar illerden çok sayıda Manda üreteiceri
katıldı.Festivalde açış konuşmasını yapan İstanbul Damızlık Manda
Yetiştiriciler Birliği Başkanı Sezai Vural;
Türkiye’de ilk defa düzenlenen Manda Festivali’nin gururunu yaşadığını
belirten “ İstanbul’da hatta Türkiye genelinde manda yetiştiriliciliğinin
azaldığı şu dönemde, Tarım Bakanımız Mehdi Eker’in projeleri ve Başbakanımızın
onayı ile manda yetiştiriciliği tekrar canlanmaya başlamıştır ”dedi. Yarışma
jurisi  TAGEM Halk Elinde Manda
sürüleri  Islahı İstanbul proje sorumlusu
Namık Kemal Üniversitesinden Prof. Dr. M. İhsan SOYSAL, projenin  Afyon sorumlusu Kocatepe Üniversitesi.
Veteriner Fakültesi Zootekni bölümünden Prof. Dr. Mustafa TEKERLİ, Samsun Bölge
sorumlusu 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat fakultesi zootekni bölümünden Yrd. Doç.
Dr. Hüseyin ERDEM, İlgili, proje Balıkesir ,Düzce soromlusuTarım bakanlıği
Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsünden Dr. Mustafa KÜÇÜKKEBAPÇI dan
oluşmustur.Juri başkanı ve İstanbul halkelinde manda sürüleri ıslahı proje
sorumlusu Prof.Dr.M.İhsan SOYSAL en güzel manda yarişması seçim kriterlerine
ilşkin bilgiler vererek en güzel teriminin Anadolu Mandası ırk tescil
kriterlerinde belirtilen süt verimi
vucut kondusyonu tip özellikleri gibi bakımlardan uluslarası kriterlere
göre puanlama yapılarak belirlemelerin yapıldıgını belirtti.Prof.Dr.M.İhsan
SOYSAl sözlerine devamla yarışmadan asıl beklenen faydanın bu konuda bir bilinç
oluşturmak kent yaşamının neredeyse unuttuğu bu önemli katma değer yaratıcı
üretim biçimine dair bir farkındalık yaratmak üreticileri teşvik etmek olduğunu
belirtmiştir

Daha sonra
konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen İlçe Tarım Müdürü Nurallah Tınaz; “Biz
Bölgemizde manda varlığının azalmaması için neler yapabilirimizi düşünürken
örgütlenmemiz gerektiğinin kanaatine varıp, Arnavutköy’de İstanbul Manda
yetiştiriciler birliğini kurduklarını belirterek kuruluş sürecindeki
bilgilendirici yönlendirici çalışmalarından ötürü Namık Kemal Üniversitesi
Zıraat Fakültesi zootekni bölümünden Prof.Dr M.İhsan SOYSAL a ve sürece katkıda
bulunan tüm paydaşlara teşekkür etti.Arnavutköy Belediye Başkanı A.Haşim
Baltacı; “ bu organizasyonda emeği geçen İstanbul Mandalar Birliğini ile bu işe
gönül vermiş tüm üreticileri tebrik ederim” diye konuştu.Türkiye’de ilk defa
yapılan Manda Festivalini önemsediğini vurgulayan Başkan Baltacı; “
Belediyemizin gerçekleştirmiş olduğu 2. Uluslararası Kültür Sanat Festivali
kapsamında, İstanbul Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği Başkanımızla
yaptığımız toplantı sonunda bu organizasyonu yaptık. Bu yıl birincisini
düzenledik. Gelecek yıllarda da daha canlı ve da güzel organizasyonlarla devam
edeceğiz” diye ifade etti.

En Güzel
Manda Tayakadın Köyü’nden

En güzel Manda
Yarışmasında;Tayakadın Köyü’nden Bahriye Özsoy’un yetiştirdiği Ayşe isimli
manda 1.oldu. Sadık Ermiş’in yetiştirdiği Sülün isimli manda 2. ve Mustafa
Ural’ın yetiştirdiği Karaelmas 3. oldu.Yarışma jurisi   Halk
Elinde Manda sürüleri  Islahı İstanbul
proje sorumlusu Namık Kemal Üniversitesinden Prof. Dr. M. İhsan SOYSAL,Ayni
projenin  Afyon sorumlusu Kocatepe
Üniversitesi. Veteriner Fakültesi Zootekni bölümünden Prof. Dr. Mustafa
TEKERLİ, Samsun Bölge sorumlusu 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat fakultesi zootekni
bölümünden Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ERDEM, İlgili, proje Balıkesir ,Düzce sorumlusuTarım
bakanlıği Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsünden Dr. Mustafa KÜÇÜKKEBAPÇI
dan oluşmustur. Toplam 20 Manda yarıştı. Kategorilerinde 1. gelen mandaya; 1
tam altın, 1 ton yem, 5 kg sucuk ödülü, , plaket ve çeşitli ödüller verildi.
Yarışma sonucunda anaç manda kategorisinde 1. Arnavutköy İlçesi Tayakadın
köyünden Bariye ÖZSOY’un sahibi olduğu TR340000119130 kulak numaralı Ayşe
isimli anaç manda, 2. Arnavutköy İlçesi Nakkaş köyünden Sadık ERMİŞ’İN sahibi
olduğu TR340000178857 kulak numaralı Sülün isimli anaç manda, 3. Arnavut köy
İlçesi Nakkaş köyünden Mustafa URAL’ın sahibi olduğu TR340000135757 kulak
numaralı Kara Elmas isimli anaç manda olmuştur.

.  En Güzel Manda Yarışması ödülleri protokol
tarafından sahiplerine verildikten sonra, program Arif Şentürk’ün Konseri ile
son buldu

İSTANBUL İLİ DAMIZLIK MANDA YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
DAMIZLIK ANAÇ MANDA YARIŞMASI SONUÇLARI(17/06/2012)

ANAÇ MANDA KATEGORİSİNDE
DERECEYE GİRENLER
Derece İlçesi Köyü İşletme Sahibi İşletme No Soykütük No Adı
1 Arnavut
köy
Tayakadın Bariye
ÖZSOY
TR340000010248 TR340000119130 AYŞE
2 Arnavut
köy
Nakkaş Sadık
ERMİŞ
TR340000003431 TR340000178857 SÜLÜN
3 Arnavut
köy
Nakkaş Mustafa
URAL
TR340000005341 TR340000135757 KARA
ELMAS

 

 

 

İlk üçe giren mandaların dişında diğer bütün
mandalara da mansiyon verildi

Prof.Dr. M.İhsan soysaldan alınana bilgilere
göre  Kamu karar vericilerinin ülkemiz
yerli hayvan gen kaynakları yokoluş sürecinden
Manda nın neredeyse en ciddi etkilenen tür olmasını(sayıları 2011 de
84.000 e düştü 2012 de teşvikler ve kamu eliyle oluşturulan farkındalık sonucu
100 000 civarına çıktı)göz önüne alarak Manda yetiştiricilerine önemli destek
sağladılar. Memnunıyetle müşahade edildiği üzre şimdilik en azından yok oluş
süreci durdurulmuşdur .Son beş  yıldır
manda birey başına 300 den  başlayan şimdilerde
700TL düzeyinde bir yerinde koruma destek programı koruma sürecine önemli
katkılar sağlamaktadır.Şimdilerde manda yetiştiricilerinin tıpkı damızlık sığır
yetiştiricilerinin vaktiyle yaptığı gibi damızlık manda yetiştiriciler birliği
oluşturup ülkemiz Manda populasyonunun genetik islah sürecine başlamaları
gerekmektedir.İstanbul manda yetiştriciler birliği kurulmuş
bulunmaktadır.önceleri Samsun, Afyonda da daha sonra Diyarbakır Mus.Bitlis
Tokat Düzce Balıkesir,Kayseri,Amasya,Sinop,Tekirdağ ve diğer yerlerde kurulan
ve kurulacak il birliklerinin ardından Türkiye damızlık Manda  yetiştiriciler Merkez birliği yapılanmasına
gidilmesine gerek duyulmaktadır . Mayıs 2012 de damızlık Manda yetiştircileri
merkez birliği kurulmuştur Tarımsal araştırmalar genel müdürlüğü Diğer türlerde
uyguladığı halk elindeki sürürlerin ıslahı projesini manda içinde oluşturmuştur
.Buna göre önceleri takriben her ilde 1000 anaç olmak üzere 2011 yılında
5629000 tl ödeme içeren   İstanbul,Afyon,Samsun,Diyarbakır,Bitlis,Düzce
,Balıkesir,Tokat. İllerinde 1479 yetiştirci yi toplam 11278 bireyi halk elinde
sürülerin ıslahı programı başlatılmıştır.Bu program başlıca seleksiyon sürecine
esas olacak şekilde hangı malağın  hangi
anne babadan olduğunu tesbite imkan veren kulak numaralama ve verim
özelliklerinin kaydedilmesini öngörmektedir.Neticede program sonucunda
nitelikli ebeveynlerin yavruları diger bir deyimle genetik kapasitesi yüksek
erke damızlıklar belirlene bilecektir.Bu durum halen manda üreteiminin en ciddi
sorunu olan erkek damızlık ihtiyacını temeine imkan verecektir .Burada sözü
edilen sorun akrabalı yeteiştirmeyi önleyecek düzeyde mevcurt bireylere akraba
olamayan erekeek damızlık teminidir.Bilindiği gibi hayvancılıkta akarabalı
yetiştirme verim gerileten bir etmendir .ülkemizde manda ve  ürürnlri üretümi konusunda en önemlei
sorunlardan biri süni tohumlamanın hemen hemen hiç olmayışıdır .Bu konuda diğer
önemli bir etmen makinalı sağıma yeterince yaygın düzeyde henuz geçilmemiş
olmasıdır .birliklerin güçlenrdirilmesi bu süreci önemli lçüde olumlu
etkileyecektir.Halk elindeki manda sürülerini islahı adlı projeye  dahil olan yetiştricilere hayvan başina bu
yıl itibari ile 750 tl vereileceği ifade edilmektedir.merkez biriliğinin
kurulması ile birliklerin asıl faaliyet alanı ıslah olduğundan halen birlik
üyesi olmadığındada  normal 450 tl destek
alabıldiğinden birlıklere üye olma cezp edici olmamakta buda ülkesel islah
projelrinin tatbıkını güçleştirmektedir.Oysa merkez birliği kurulduğunda ister
normal 450 tl manda desteğini isterse halk elinde manda sürüleri islah
programına dahil olunca alacağı 750 tl desteği olsun birlik üyesi olma şansı
olacağından Tüm Anadolu mandaları populasyonu islah sürecine maruz kalmış
olacaktır. Bu çalışmaların başlatılması ile manda ve ürünleri üretiminin
geliştirilebileceği değerlendirilmektedir.Bu sürecin Coğrafi işaret kavramı ile
bütünleştirilerek bu ürünlerin süpermarket raflarının aranılan ürünlerini
oluşturması sağlanabilecektir.Böylece
mesela bir ilde manda sayısının vermesi beklenene ürün miktarının kat kat
fazlasının ö türün ürünü diye pazarlanması onlenmiş tüketici haksıs rekabetten
korunmuş olacak aldığı ürünün hakikaten ne ürünü oldugudan emin olabilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAO İstatistikleri
Dünya’da değişik ekolojik iklimsel topoğrafik, sosyo ekonomik koşullarda (50)
den fazla ülkede yayılmış. Dünya Manda populasyonunun yıllık % 1 artışla 1978
ile 1997 yılları arasında 141 milyondan 166 milyona çıktığını göstermektedir.
Asya ülkelerindeki mandanın dünya manda populasyonunun % 96 sını oluşturmaktadır.
Dünyada Manda sayısı bakımından Hindistan (92 milyon) Çin(23.5 milyon) Pakistan
(22 milyon) ilk üç sırayı almaktadır. Avrupada ençok İtalya da (400.000
civarında bulunmaktadır. Komşularımız Azerbaycan da 316.865, İranda 460.000,
Türkiye de ise sayıları en azalan çiftlik hayvan türü olmak üzere 1988 de
500.000 civarında olan sayı 84.000’e düşmüştür. Sayı bakımından Samsun, Iğdır,
Tokat, İstanbul, Muşda  8000-10.000
aralığında en çok manda bulunan illerimizdir.

Ülkemizde Manda adıyla anılan bu tür
ismini evcilleştirme tarihi itibariyle Hindistan’da bir coğrafi bölge adı olan
Manda’dan almıştır. Genel olarak çiftlik hayvan türleri arasında ıslah
faaliyetlerine en az konu olan türdür. Manda özel anatomik ve fizyolojik
nitelikler ile Zooteknik anlamda niteliksiz kaba yemleri insan gıda ve kullanım
aracı hammaddeye çevirme konusunda en üstün nitelikte bir türdür. Belki eğer
üzerinde islah çalışması yapılmış olsa idi söz gelimi 50 yıldır ıslah
çalışmalarına konu olan Holstein fresien sığır
ırkının maruz kaldığı ıslah çalışmalarına kalmış olsaydı bu  sığır ırkının bugünkü   ortalama süt verimine ulaşması mümkün idi.

Özellikle Ağız Merve yapısının
sığırdan % 40 daha büyük olması bu türü geviş getirenler(Ruminantlar) içinde en
az yemi seçen niteliğe sahip kılmıştır. Bu anatomik yapı daha fazla kaba yem
almasına yol açmaktadır. Mandanın dilinde vücut büyüklüğüne kıyasla daha
hareketlidir. Manda sindirim sisteminin özellikle 4 cü bölüm (obomasum) Manda
da daha fazla bileşimdedir. Genel olarak Manda Rumen daha büyük olup içerdiği
mikrobial yapı daha çeşitlilik içermekte bu da onu ürün artıkları, niteliksiz
kaba yemleri ürüne çevirmekte daha nitelikli kılmaktadır.

Manda rumeni daha erken yaş da
fonksiyonel hale gelmektedir. Manda ince barsak boyutu sığıra göre daha
kısadır. Mandadaki kalın ince barsak boyut oranı onları kaba katkısız kaba
yemleri değerlendirmede avantajlı kılarken kesif yem değerlendirmede
dezavantajlı kılmaktadır. Manda da yüksek miktarda salya sekresyonu nedeniyle
Rumen pH sı sindirime uygun halde kalmak suretiyle Rumen asıdosiz  vakası hemen hemen görülmemektedir. Benzer
şekilde Manda meme başı halka kasları daha güçlü olduğundan mastitise daha
dayanıklıdır. Mandalarda zirve süt verimini devam ettirme yetisinin yanısıra
sütün yağ içeriğinin miktar ve bileşiminin yüksekliği ve Manda yoğurdu ve Manda
kaymağının tercih edilirliği nedeniyle 5kg süt ürüten Manda gelir ortalaması
günlük süt veren 15 kg olan inekden daha fazla karlı olabilmektedir. Bu durum
bugünkü koşullarda inek sütünün litresinin bir liranın altında manda sütünün üç
liranın üstünde olduğu bilinirse kolayca anlaşılan bir sonuçdur  Manda sütü %13 Kuru Madde %8 yağ içerirken
Sığır sütü % 13 kuru madde %4 yağ içerir.

Manda eti Sığır etine göre % 92 daha
az yağ % 45 daha az kalori % 67 daha az kolesterol % 11-30 daha fazla protein %
10 daha fazla mineral içerir. Glandano, G. Ve arkadaşlarının uluslar arası
Avrupa klinik besleme dergisi(I.European
Journal of Clınıcal
Nutrıtıon)
adlı dergide (2010 sept.
84(a):1000_6.E.pub.jun30
) yayınlanan makalelerine göre 300 hastada yapılan
12 aylık bir denemede önce denekler yakın zamanda Manda eti tüketen ve hiç
Manda eti tüketmeyen iki gruba bölünmüş tür birinci grup da( haftada Manda eti
tüketilen grubun) toplam kolesterol ve trigliserid seviyesi düşmüştür. Bu
durumun daha az kardio vaskuler rizk profiline yol açtığı ifade edilmektedir.

Dünyada ki Manda ırkları Asya ve
Afrika Yabani Mandaları hariç tutulacak olursa esas itibariyle bataklık
Mandaları ve Nehir Mandaları diye iki gruba ayrılmaktadır. Bu gruplama
Mandaların çamurlu suyu yada akan temiz suyu tercih edip etmediğine göre
yapılmış olup, Bataklık Mandaları genellikle Hindistan, Çin arasındaki Himalaya
dağ silsilesi Kuzey batısında kalan bölgede genellikle yük ve çeki için
kullanılan Mandalardır. Bu Mandalar renk doğuşda gri sonradan  Siyahlaşan şekildedir. Boynuzlar gençken yana
ve yatay büyür sonra yaşla yarı halka kıvrık hale gelir. Nehir Mandaları ise
daha çok süt verimi yönünde kullanılır. Belirtilen Himalaya dağ silsilesinin
Güney batı bölgesinde bulunurlar. Manda bu açıdan Sığıra göre derisinde daha az
ter bezi içermesinden ötürü daha dar termo notralite aralığı gösterir. Ancak
düşük rakımdan yüksek rakıma her alanda yetiştiriliyor olması yüksek iklime
çevre koşllarına uyma( aklimatizasyon) kabiliyetini gösterir. Genel olarak
yetiştiriciler  mandaların sadece sulak
alanlarda yaşayabilir olduğu  ön
yargısına sahiptirler. Ancak ıntensif çiftlik koşullarında pulverize su ile
oluşturulan düzenekler  yapay ölçekli su
havuzları günün sıcak saatlerinde mandaların fizyolojik ihtiyaçlarını
karşılamak için yeterli olmaktadır.

İtalya da ve ülkemizdeki Mandalar
orjin olarak Hindistan ve Pakistan’daki Nehir Mandalarından türetilmiş olup,
Akdeniz Mandaları adıyla bilinirler. Hindistan ve Pakistan da coğrafi bölgelere
göre 20 yi aşkın Manda ırkı bulunmakla beraber süt verimi en gelişmiş olanlar
İtalyan Akdeniz Mandası Hindistan
Murrah, ve Pakistan Nilli Ravı ırkıdır.

Genel olarak seleksiyon uygulanan  sürülerde İtalya Mandalarının 2200 kg
laktasyon verimi % 8 yağ, % 4.5 proteine sahip oldular ifade edilmektedir.
İtalya’da Manda özellikle Mozerelle adlı peynir çeşidi  rikotto adlı peynir suyu protein ürünü (bir
cins lor) için üretilmektedir. Bunun yanı sıra ihtiyaç fazlası erkekler besi
materyali olarak tüketilmektedirler. Ülkemizde ana tüketim kalemi  Yoğurt, Kaymak ve etinin  oranda sucuğa katılması şeklindedir.
Ülkemizin TSE standartlarına göre sucuk
hammadde karışımının  nitelikli
bir fermantasyon için belli oranda Manda eti içermesi gerekmektedir. Aynı yaş
da (16-18 aylık) Sığır ve Manda etine ilişkin lezzet panellerinde etin cinsi
söylenmeden yapılan incelemelerde hep manda eti tercih edilmektedir. Aşağıda
ülkemizde tarafımızdan bir 2-2.5 yaş Mandalarda M.Longıssımus dorsı kas örneklerinde yapılan deneme sonucu
verilmiştir(A.Yılmaz ve Ark, 2011,
8.Küresel Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Konferansı, Tekirdağ 4-8 Oct.2011)

Tablo
1. Anadolu Mandası Erkek ve Dişilerinde Bazı Karkas Karakteristikleri Ortalama
ve Standart Hataları
.

 

Karekteristik Erkek Dişi
Ortalama          Standart Hata Ortalama        Standart Hata
Sıcak
Karkas Ağırlığı (kg)
325.40 2.65 288.20 5.99
Karkas
Uzunluğu cm.
127.07 1.00 132.16 1.93
Göğüs
Derinliği cm.
45.37 0.43 46.26 0.60
Bacak
Uzunluğu cm.
72.62 1.30 67.87 0.84
Bacak
Genişliği cm
29.96 0.65 28.99 0.61
Konformasyon
Skoru
5.20 0.42 5.50 0.40
Yağlılık
Skoru
7.70 0.47 7.30 0.68
Kabuk
Yağı Kalınlığı cm.
19.84 1.69 19.77 2.06
Yağ Rengi Parametreleri
Açık
Renklilik(L*)
64.00 1.04 60.03 0.96
Kırmızılık
(a*)
6.14 0.49 7.01 0.89
Sarılılık
(b*)
7.03 0.63 7.08 0.59
pHu 5.49 0.01 5.44 0.01

 

 

 

 

Tablo
2. Anadolu Mandalarında Cinsiyet ve Olgunlaşma Gününe Göre Et Kalite
Karekteristikleri En Küçük Kareler Ortalamaları
.

 

Karakteristik Cinsiyet Olgunluk
(Gün)
SEM
Erkek Dişi 7-gün 21-gün
Sut
Tutma Kapasitesi (%)
9.81 9.98 10.57 9.23 0.284
Pişirme
Kaybı(%)
27.40 27.93 28.84 26.49 0.336
Kesme
Kuvvet(kg)
3.26 3.18 3.54 2.90 0.095
1.Saatte
Renk Potansiyeli
2.Saatte
Açık Renklilik
39.33 36.49 37.35 3848 0.257
1.Saatte
Kırmızılık
21.78 22.98 21.29 23.47 0.281
1.Saatte
Sarılık
7.48 7.56 7.30 7.74 0.189
24. Saatte renk parametreleri
24.
saatte Açık renklilik
40.87 38.23 38.82 40.29 0.215
24.
Saatte Kırmızılık
23.99 25.89 25.30 24.58 0.262
24.
saat sarılık
7.84 7.91 8.90 6.85 0.198

 

 

 

 

 

Tablo
3. Erkek ve Dişi Anadolu Mandalardaetlerin
Duyusal Karekteristikleri Ortalamaları ve Standart Hataları.

Karekteristik Erkek Dişi
Ortalama          Standart Hata Ortalama        Standart Hata
Koku
Intesetesi
4.54 0.12 4.53 0.12
Gevreklik 4.67 0.12 4.68 0.12
Su
Düzeyi
4.29 0.12 4.23 0.12
Tat
Intensitesi
4.87 0.12 4.96 0.12
Tat
Kalitesi
4.79 0.12 4.79 0.12
Genel
Kabul Edilebilirlik
4.66 0.12 4.69 0.2

 

 

 

 

Ülkemizde
Dünyada olduğu gibi Manda Karadeniz bölgesinde aile işletmeleri halinde aile
ihtiyacı karşılayan küçük ölçekli niteliği ile diğer mega kent yakın
alanlarında büyük ticari sürüler halinde özellikle kaymak üretimi için
yetiştirilirken son yıllarda büyük işletmeler yeni yatırım tarzı olarak dikkat
çeken bir girişim dalı haline gelmektedir. Özellikle Çiftlik hayvanı türleri
arasında en az ıslah çalışmasına maruz kalan ırktır. Mussolini dönemi
İtalyasında nde primitif bir hayvan türü addedildiğinden sayılarının elemine
edilmesi bile düşünülecek derecede yatırımcıların üreticilerin  ilgisi Sığırcılığa yönelmişken Dünyada ve
ülkemizde tekrar yükselen trend haline gelmiştir.

 

HABER BİLGİLERİ
Bu haber 20 Haziran 2012, 09:59 tarihinde Basında Biz, Faaliyetlerimiz, Fotoğraf Galerisi, Genel, Küçük Manşetler kategorisinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Haber 3.070 Kez Okunmuş..
PAYLAŞ
facebook Twitter Frienfeed Twitter Google
YORUM YAZIN

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Benzer Haberler
Reklam Alanı
Başkanın Mesajı
Nerede bu Mandalar?
Popüler Haberler
Prof.Dr  M.İhsan SOYSAL

Prof.Dr M.İhsan SOYSAL

          1——————–HAYVAN GENETİK KAYNAKLARIMIZ 2——————-manda_sunu... [Devamı]
Manda Eti-Sığır Eti Karşılaştırma

Manda Eti-Sığır Eti Karşılaştırma...

Tıkla indir     Manda Eti Ve Kolestrol:::::::::::::::::::)   Manda et kolest fuultext MANDA ETİ” Sığır etine göre : % 92  daha az yağ %... [Devamı]
Manda Kitabı(Prof.Dr. M.İhsan SOYSAL)

Manda Kitabı(Prof.Dr. M.İhsan SOYSAL)...

TIKLA MANDACILIK KİTABINI BİLGİSAYARINA İNDİR. MANDA önsöz-İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1-5_1-19 BÖLÜM 1-5_20-37 BÖLÜM6–8büyük_1-25 BÖLÜM6–8büyük_26-27 BÖLÜM6–8büyük_28-32 BÖLÜM6–8büyük_33-45 BÖLÜM6–8büyük_46-49 BÖLÜM6–8büyük_50-50 BÖLÜM6–8büyük_51-61 BÖLÜM6–8büyük_62-64 BÖLÜM6–8büyük_65-67 BÖLÜM6–8büyük_68-83 BÖLÜM6–8büyük_84-89 BÖLÜM6–8büyük_90-97 BÖLÜM6–8büyük_98-101 BÖLÜM6–8büyük_102-107 BÖLÜM... [Devamı]
DÜNYA MANDACILIĞI VİDEO

DÜNYA MANDACILIĞI VİDEO...

HOLLANDA MANDASI   HİNDİSTAN MANDASI THAİLAND MANDASI https://www.dropbox.com/sh/euno30smq4hrdk8/zrkEAXGBiP/VIDEO_TS#lh:null-VTS_01_1.VOB   https://www.dropbox.com/sh/euno30smq4hrdk8/zrkEAXGBiP/VIDEO_TS#lh:null-VTS_01_2.VOB Devamı →[Devamı]
MANDALARDA BAKIM VE BESLEME

MANDALARDA BAKIM VE BESLEME...

MANDALARDA BAKIM VE BESLEME Mandanın et verimi yanında süt verimi çok önemlidir. Derisi kaliteli kösele yapımında kullanılır. Hastalıklara dayanıklıdır.... [Devamı]
Anket
Sayfamıza nasıl ulaştınız?
Arama motorları
Arkadaş tavsiyesi
Radyo reklamı
Gazete reklamı
El ilanı
Yazarlarımız
Yorumlar
Foto Galerisi
Video Galerisi