OLAĞANÜSTÜ KONGRE

İLAN

Birliğimizin, Bakanlık Kontrolörlerinin düzenlediği 30.11.2018 tarih 104 numaralı inceleme raporunun Birlik Tüzel Kişiliğince Alınacak İdari ve Tazmin Tedbirlerinden aşağıda belirtilen bazı maddelerinin Olağanüstü Genel Kurulda görüşülmesi ve karara varılması için 04/03/2019 Pazartesi günü Birlik Merkez Binası (Kaleiçi mah. İstasyon Cad. Sugürler Apt. No:5 Kat-1 Daire:6 Çatalca İstanbul) saat 11:00 de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 11/03/2019 Pazartesi günü saat 13:00 de Çatalca Halk Eğitim Merkezi’n de yapılacaktır. İlanen duyurulur.

Ercan TAŞDELEN
Yönetim Kurulu A.

GÜNDEM

1- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.
2- Başkanlık Divanının seçimi.
3- İnceleme raporunun 13. Maddesinde belirtilen İSTKA projesinde genel kurulda yetki alınan %10 katılım tutarının üstünde yapılan limit aşımı katılım harcamalar tutarı olan 61.899,63 liranın birlik tarafından karşılanıp karşılanamayacağı görüşmeleri ve karara bağlanması.
4- Birliğe ait Süt İşleme Eğitim ve Üretim Tesisinin taşınması ve kiralık bir yer bulunması için yönetim kuruluna gerekli yetkinin verilmesi
5- İnceleme raporunun 14. Maddesinde belirtilen Süt İşleme Eğitim ve Üretim Tesisinin ve merkez ofisin yeni bir yere taşınması gerektiğinden daha önce yapılan harcamanın eski yönetimden rızaen tahsili , olmuyorsa dava yoluyla tahsili için denetim kuruluna dava açma yetkisi verilmesi görüşmeleri ve karara bağlanması.
6- Birliğimiz bünyesinde bulunan Süt İşleme Eğitim ve Üretim Tesisinin işler hale getirilmesi ürünlerin pazarlanması veya 2.şahıslara (Kooperatif, Şirket,şahıs) kiraya verilmesi konusunda gerekli yetkinin yönetim kuruluna verilmesi.
7-Kapanış.

İLAN2