SEÇİMLİ GENEL KURUL İLANI

İSTANBUL İLİ DAMIZLIK MANDA YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
GENEL KURUL İLANI

İstanbul İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğinin Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 12.04.2018 Perşembe günü Birlik Merkez Binası (Kaleiçi mah. İstasyon Cad. Sugürler Apt. No:5 Kat-1 Daire:6 Çatalca İstanbul) saat 14:00 de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 19.04.2018 Perşembe günü saat 13:00 de Çatalca Halk Eğitim Merkezi’n de yapılacaktır.İlanen duyurulur.
Toplantı gündemi aşağıya çıkarılmış olup, bilgilerinizi ve toplantı günü belirtilen yer ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

Sezai URAL Yönetim Kurulu A.

GÜNDEM

1- Yoklama ve açılış,
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
3- Divan Başkanlığı seçimi,
4- Gündemin okunması ve misafir konuşmaları
5- 2017 ve 2018 (Nisan ayı) yılları Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporlarının okunması ve görüşülmesi
6- 2017 ve 2018 (Nisan ayı) yılları Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve kabülü
7- 2017 ve 2018 (Nisan ayı) yılları Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası
8- Üye giriş aidatı ve üye yıllık aidatlarının mevzuata göre belirlenmesi,
9- Yıllık ıslah bedelinin (Soy kütüğü Hizmet Bedelinin) tespit edilmesi ve ödeme şeklinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
10- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının ve yolluklarının mevzuata göre belirlenmesi,
11- Halk Elinde Manda Islahı Projesi Kapsamında %20’lik proje kesintisinin yapılması.
12- Personel sayısı, personel ücretleri ile yolluklarının tespit edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13- AB, FAO, IPARD, DÜNYA BANKASI, KALKINMA AJANSLARI, BAKANLIKLAR, gibi kuruluşların hibe ve desteklerinden yararlanmak için birliğin eş finansman olarak % 20’ye kadar katkıda bulunması
14- Uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan alınacak borç miktarı ve koşulları belirlemek ve bu konuda yönetim kuruluna Yetki verilmesi
15- Üyelerimizin üretmiş oldukları çiğ süt ve süt ürünlerinin, et ve et ürünlerinin işlenmesi, pazarlanması, ilgili firmalarla anlaşma yapılarak ürünlerin değerlendirilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
16- Birliğe ait demirbaşların kiraya verilmesi için yönetim kuruluna gerekli yetkinin verilmesi
17- Birliğin Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Uygulamaları için gerekli olan başvuruları yapması, alet ve ekipmanları Tamamlaması ve çalıştırılmak üzere eleman alınması için yetki verilmesi,
18- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği Temsilcilerinin seçimi,
19- Dilek ve temenniler,
20- Kapanış,