2022 YILI HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİNE İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

iii

 

2022 yılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği resmi gazetede yayınlanmıştır. İlgili Tebliğe buradan https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221112-6.htm ulaşabilirsiniz  .