İSTANBUL İLİ DAMIZLIK MANDA YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İSTANBUL İLİ DAMIZLIK MANDA YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
İstanbul İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği’nin Olağan Genel Kurul toplantısı; 20.04.2020 tarihinde Çatalca Kültür ve Konferans Salonu’nda saat 12:00‘da aşağıdaki gündem maddeleriyle yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı 28.04.2020 tarihinde çoğunluk aranmaksızın İstanbul İli Çatalca Kültür ve Konferans Salonu’nda ve saat 12:00’da aynı gündemle yapılacaktır.
Aşağıdaki gündem maddeleri üyelerimize ilanen duyurulur.

 

 

GÜNDEM

 

1-Yoklama ve açılış

2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

3-Divan Başkanlığı’nın oluşturulması

4-Gündemin okunması ve misafir konuşmaları

5-2018-2019 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi

6-2018-2019 yılı Bilanço ve Kar-Zarar cetvellerinin görüşülmesi, kabulü ve ibrası

7-2018 ve 2019 yılları için Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası

8-Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Üst Birlik Temsilcilerinin seçimi

9-2020-2021 yılına ait tahmini Bütçenin görüşülmesi ve kabulü

10-Birliğe gelir getirmesi amacıyla; üye giriş aidatının, üye yıllık aidatının belirlenmesi

11-Yıllık ıslah bedelinin (Soy Kütüğü Hizmet Bedelinin) tespit edilmesi ve ödeme şeklinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

12-Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ve yollukların belirlenmesi

13-Birlikte çalıştırılacak personel sayısının  günün şartlarına göre tespiti, işe alım, işten çıkarma ve ücretlerinin belirlenmesinde Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

14-Birlik üyelerine yapılan doğrudan destekleme kapsamında ödenen stopaj vergileri hakkında birlik ve üyelerinin yasal haklarının takibi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

15-Dilek ve temenniler

16-kapanış