Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 25.04.2023 Tarihinde Yapılacaktır.

Birliğimizin Olağan mali Genel Kurul Toplantısı 25.04.2023 Salı günü saat 12:00 de Çatalca ilçesi İzzettin Mahallesi düğün salonunda aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantı Çatalca Belediyesi Kültür Merkezinde 03.05.2023 Çarşamba günü saat 12:00 de yapılmasına karar verilmiştir.

 

GÜNDEM

 • Yoklama ve açılış
 • Saygı duruşu ve istiklal marşı
 • Divan başkanlığının oluşturulması
 • Gündemin okunması ve misafir konuşmaları
 • 2021-2022 yılı yönetim denetim kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi
 • 2021-2022 yılı bilanço ve kar-zarar cetvellerinin görüşülmesi, kabulü
 • 2021-2022 yılları için yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası
 • 2023-2024 yıllarına ait tahmini bütçenin okunması görüşülmesi ve kabulü
 • Tarım ve orman bakanlığının hibe desteklemelerine başvurmak kalkınma ajansı IPARD ve İBB destek ve bağışlarından yararlanmak ve proje yapılabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi
 • Araç alımı satımı konusunda karar alınması bu konuda yönetime yetki verilmesi
 • Gayrimenkul alımı satımı ve kiralamasıyla ilgili olarak yönetim kurulana yetki verilmesi
 • Birlik bütçesinin yetmediği takdirde birlik bütçesine borç para verilmesi ve bu hususta borç alabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi
 • Birlik giriş aidatının ve  yıllık aidatının belirlenmesi
 • Yıllık ıslah bedelinin (soy kütüğü hizmet bedeli) tespit edilmesi ve ödeme şeklinin belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 • Yönetim kurulu üyelerine ,denetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ve yollukların belirlenmesi
 • Birlikte çalıştırılacak personelin kadro ve ücretinin tespiti bunlarla ilgili iş ve işlemlerin yapılması için yönetime karar verilmesi
 • Çifliğimizden soframıza sağlıklı yarınlar projesi kapsamında alınan süt işleme makine ve tesisatının  satışı  ve kiralanması ile ilgili görüşülmesi
 • Yönetim kurulundan istifa eden üyelerin yerine yedek üyelerden alınan üyeler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
 • Dilek ve temenniler
 • Kapanış